Debat

Her har du mulighed for at kommentere på vores side og komme med gode ideer til foreningen.

6 thoughts on “Debat

 1. B2B messen – vi aflyser i år, men vender tilbage i 2017.

  I erkendelse af, at vi nok ikke har prioriteret B2B messen højt nok i år, vil vi hellere aflyse nu, fremfor at stå med et mindre fremmøde end sidste år.
  Vi mener dog fortsat, at messen er en god ide, men at vi oven på indsatsen med udviklingen af de nye strukturer, den fremtidige organisering af arbejdet, udarbejdelsen af den nye turismeportal http://www.visitmoensklint.dk, den stadigt verserende diskussion om House of Møn, ja, så har vi måske behov for at trække vejret et øjeblik.

  Med mindre man har haft en særlig interesse for ovennævnte arbejde – måske har haft en placering i organisationen, eller ligefrem været involveret i arbejdet med alle disse emner, kan det være svært at overskue, hvad der egentligt er foregået i den forløbne tid. Også selvom der er skrevet en masse i nyhedsbreve og på vores hjemmeside om de mange forskellige aktiviteter. Men har man fulgt med, vil man nok ikke være i tvivl om at turistforeningens repræsentanter i denne udvikling, har arbejdet for at varetage foreningens – og dermed medlemmernes interesse i denne nye spændende tid.

  Det er også i det lys, aflysningen af messen skal ses. I stedet ønsker vi at tage initiativ til opstart af vores turisme akademi hen over vinteren. Det kunne være 2-3 workshops for vores medlemmer, omhandlende de emner, der er essentielle i alle virksomheder så som markedsføring, ny teknologi, netværk, mv.
  Alt for at komme tættere på vores medlemmer og være i kontinuerlig og direkte dialog med dem. De påtænkte workshops kan så meget vel afsluttes med B2B messen til næste forår.

  Hvad angår årets turistplakat, så fejrer vi så vel kunstner som kunstværk på generalforsamlingen den 11. april, som en lille event før middagen.

 2. Foranlediget af en invitation fra Vordingborg Kommune vedrørende House of Møn (placering, organisation, finansiering, mv) – som der har været skrevet en del om i pressen, var vi i turistforeningen sammen med en række andre lokale turistorganisationer og handelforeningen til møde med Borgmester Knud Larsen i går aftes den 7. marts.
  30 stykker var vi mødt op til en rigtig god snak om turismesamarbejdet på Møn. Der, hvor vandende skiltes var i forbindelse med placeringen af House of Møn. Turist og handelsforeningen var meget enige om, at den optimale placering er Storegade 2 – hvor der i øvrigt altid har været turistinformation (hvilket er eet af formålene med House of Møn).
  Vordingborg Kommune ønsker House of Møn placeret på Møn Museum, af såvel praktiske organisatoriske grunde, som af økonomiske.
  Da placeringen er essentiel for hele ideen om House of Møn, blev man enige om, at nedsætte en arbejdsgruppe til yderligere diskussion om placeringen af House of Møn. Det vil ske ved et par møder hen over foråret mellem de inviterede parter, og Vordingborg Kommune. Fra Møn-Sydsjælland Turistforening deltager vi med Formand Nils Natorp og Christian Petersen (Residens Møn).
  Vi følger op på Facebook når der er nyt fra gruppen.

 3. Se pdf fil af en lille folder om det nye navn og logo. Folderen udleveres sammen med de fem nye kataloger på pressemødet. Vi har også vedhæftet den pressemeddelelse, der udsendes efter pressemødet. Vi beder jer venligst om at behandle alle oplysninger som fortrolige indtil tirsdag eftermiddag, når pressemødet har været afviklet.
  Du ser filerne under Links på hjemmesiden

 4. Kære Turistforeninger
  I eftermiddag (tirsdag den 8. marts 2016) kl. 13.30 afholder VisitSydsjælland-Møn pressemøde på Gisselfeld Kloster, hvor vores nye visuelle stil og brandidentitet, de fem nye kataloger og fremtidens turistinformationer afsløres. Som vores tætteste samarbejdspartnere får I herunder en forsmag på, hvad der afsløres på pressemødet.

  o Sydkystdanmark – her begynder historierne
  Sammen med reklamebureauet Maximus har vi udviklet en ny position, et nyt logo og et visuelt udtryk, som gør alle aktører i det historiske og naturskønne Sydsjælland og Møn til de absolutte ledestjerner. Dette løfter vi sløret for til pressemødet, hvor vi offentliggør destinationens nye store satsning som skal sikre, at Sydsjælland og Møn får positioneret sig stærkt på det danske og internationale turismelandkort.
  Satsningen for destinationens fire kommuner Faxe, Stevns, Næstved og Vordingborg består af et nyt visuelt udtryk og en geografisk navneplacering, som fremover vil være fortællingen om Sydkystdanmark. Det nye navn, den visuelle stil og logo er bygget op omkring elementer vi finder i destinationen. Danmark er rig på kyster, og nogle af de smukkeste ligger på Sydsjælland og Møn. Det positive navn skal få turisterne til at forelske sig i området ved brug af alle de gode fortællinger der er i alle fire kommuner.
  Sydsjælland og Møn er et af de steder i verden, hvor stjernehimlen ses tydeligst. Derfor tager det nye logo udgangspunkt i stjernehimlen og de flotte stjernekonstellationer.

  o Mere for flere
  Som en stor del af VisitSydsjælland-Møns satsning, for at knække kurven og skabe mere vækst til destinationen, står 33 nye turistinformationer klar til at åbne sæsonen i 2016. Og der er flere på vej. Tendenserne viser, at den klassiske turistinformation ikke lever op til turisternes behov længere. Derfor lancerer vi fremtidens turistinformationer, der møder turisten der hvor turisten er. Vi åbner derfor de 33 nye turistinformationer der hvor turisten færdes i destinationen – nemlig på museer, cafeer, cykelforhandlere, osv. Nu kan turisten få vejledning, når der er behov for det.

  o Digital og mobil information
  Som et led i fremtidens turistinformation vil der også blive iværksat en bemandet mobil turistinformation, der vil køre ud til større events, begivenheder og de områder med størst koncentration af turister i højsæsonen. Samtidig vil der ske en oprustning på den digitale turistinformation, da vi ved at det er her turisten er for at søge information før, under og efter sin ferie.

  o 5 nye turistkataloger
  Det er også i destinationens turistinformationer man bl.a. vil finde destinationens dugfriske kataloger for sæsonen. Et for hver kommune samt et samlet imagekatalog, der med flotte billeder fortæller historier om vores destination.

  Med venlig hilsen
  Vibeke Tejlmand
  Turismeservicechef
  Tlf. +45 24 90 63 81
  VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S
  Kornerups Rådhus
  Algade 97, 4760 Vordingborg
  http://www.vism.dk

 5. Den 7. marts inviterer Vordingborg Kommune repræsentanter fra relevante organisationer og foreninger til møde om House of Møn og den fremtidig anvendelse af Storegade 2. Blandt andet på baggrund af artikler i Sydsjællands Tidende, er der behov for en afklaring, og for at få ryddet eventuelle misforståelser af vejen.
  Dagsordenen for mødet er som følger:
   Velkomst, ved Borgmester Knud Larsen
   Orientering om status for forløbet omkring House of Møn og Storegade 2, ved Borgmester Knud Larsen
   Orientering om status for VISM arbejde med turistservice, ved Vibeke Theilman
   Bemærkninger fra de forskellige foreninger og aktører
   Åben debat og forslag til det videre arbejde
   Konklusioner og afrunding

  Til mødet er inviteret Turistforeningens repræsentantskab, Stege Handelstandsforening, bestyrelsen, Repræsentanter fra Sukkerfabrikken, Repræsentanter fra Møn Landboturisme
  VisitSydsjælland-Møn, og Museumsdirektør Keld Møller-Hansen

  Fra Møn-Sydsjælland Turistforening møder vi talstærkt op med Formand Nils Natorp i spidsen.

 6. ✨Kære Medborger.
  Vores land er ved at miste et klenodie og et oplagt turistmål. Den gamle unikke Storstrømsbro i Storstrømmen. Lige nu tænker folk i flygtninge, men den her ide er kun for turister …og sådan er verden heldigvis også. Et 3,5 km langt toghotel på Storstrømsbroen er målet.
  Jeg forestiller mig, at vi deler drømmen om, at Danmark kan tiltrække turister til noget unikt og forunderligt; noget ingen har i hele verden! Hvis jeg har ret i det, kan du aktivere linket nedenfor og skrive under på, at den historiske bro ikke rives ned. Vi MÅ standse den planlagte nedrivning af et UNESCO-egnet klenodie. http://www.skrivunder.net/man_river_da_ikke_colosseum_ned_se_storstromsbroen_som_et_hotel.

  Broen dur ikke til fremtidens tunge togtrafik. Men som oplevelsesbro er den et oplagt valg, finansieret af private investorer og altså hverken helt eller delvist af kommunale midler. Så skriv under – anonymt eller officielt, begge dele er mulig. Vi skal bruge så mange underskrifter, at vores stemme ikke kan overhøres af vejdirektoratet og de trafik- og vækstpolitikere, der er på tinge. For hvorfor bruge en 1/2 milliard på nedrivning, når 75 millioner private kroner kan skaffe turister til vores dejlige Sydsjælland og derfra hele Danmark.
  Del meget gerne opfordringen videre til alle de af dine venner, som også vil vækst i hele Danmark. Som ringe der breder sig i vandet – og vi får verdens første, største og mest unikke brohotel i Danmark
  Se mere om projektet på http://www.bigstream.dk
  Med venlig hilsen
  BigStreamBrigde Development ivs
  Jonna Colding Henriksen
  http://www.skrivunder.net/man_river_da_ikke_colosseum_ned_se_storstromsbroen_som_et_hotel
  Ps. Underskriften støtter ikke et parti, men en vækstidé på tværs af den politiske hverdag. Husk at verificere din underskrift på den mail du modtager efterfølgende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
*
Website