Visionen

På en workshop som foreningen afholdt i marts 2015 for sine medlemmer, var formålet, at afstemme medlemmernes ønsker og forventninger, med de muligheder, som repræsentantskabet  umiddelbart ser.
Først og fremmest bekræftede de fremmødte (35 medlemmer), at Møn-Sydsjælland Turistforening fortsat har en rolle at spille.

????

Der skal søges et tættere samarbejde mellem turistforeningen og de tre handelsforeninger i Vordingborg kommune. I forhold til Visit Sydsjælland Møn skal Møn-Sydsjælland Turistforening søge indflydelse og være tilstede. Fra Visit Sydsjælland Møn A/S bør udspringe en  række aktiviteter, der skal fremme turismen lokalt. Det være sig at bygge videre på det eksisterende katalogsamarbejde, samle og distribuere  markedsføringsmateriale, og se til, at søgning på de portaler, som selskabet råder over, er retvisende og hurtige.
Møn-Sydsjælland Turistforening ønsker, at Visit Sydsjælland Møn er primus motor i udvikling af erhvervet bredt. Her tænkes på etablering af et turismeakademi, uddannelse og projektudvikling af lokale initiativer. Som eksempel kan nævnes besejling af vores havne af krydstogtskibe, transport mellem havnene og seværdigheder, større begivenheder, mv.

Møn-Sydsjælland Turistforening skal samle hele det lokale turisterhverv, og påvirke beslutningstagere til initiativer, der fremmer den lokale turismeudvikling.